Om Diafragma

Diafragma/mellemgulvet

Diafragma er kroppens vigtigste åndedrætsmuskel. Den er kuppelformet og adskiller som en plade brysthulen fra abdomen (maven). Den arbejder som en slags stempel. Ved en indånding presses den ned, ud til siderne og om mod ryggen. Herved skabes der mest plads til en sufficient O2-optagelse i lungerne. Bughulen blive presset sammen og maven løfter sig. Ved en udånding stempler diafragma på plads igen således at CO2 kan sive ud og afgives via lungerne.
Diafragmas smidighed er afgørende for vores sundhed og trivsel. Når den arbejder optimalt, masserer den både hjerte, rygsøjle og fordøjelsessystem. Den er via bindevæv koblet på hjertet og er desuden forbundet helt ud til tæerne, da den er neurologisk og via bindevæv forbundet til psoas. Den er en meget vigtig stabilisator for vores ryg.

Er vejrtrækningen igennem længere tid ikke sufficient og ikke gennem næsen kan diafragma blive mere flad og mindre smidig. Det påvirker lungekapacitetens O2/CO2-udveksling til kroppens celler. Der kan komme ophobninger og pH og homøostasen forskydes. Der kan opstå pres på hjertet og derved forhøjet blodtryk samt hjerte/kar-problemer. Fordøjelsesproblemer kan deslige opstå samt et negativt forstærket feedback-system fra nervus vagus, hjerne, nervesystemet og der kan opstå yderligere stress og organpåvirkning.